W jakich uwarunkowaniach sytuacyjnych warto pobierać udzielane przez prywatne firmy pożyczki?